S
Reaction score
22

Profile posts Latest activity Postings About

  • Здравей Стефане,

    Благодаря за вниманието ти към моята скромна особа. Благодаря също така за благопожеланията ти.

    Отделям доста голямо внимание, макар и малко закъсняло, на английския език от една страна защото разполагам с доста свободно време поради факта, че съм пенсионер и от друга страна подтикван от неопредолимото ми желание да мога да поставя много от така наречените " говорящи английски по рождение" на подобаващото им се не така възвишено място в "интелектуалната стълбицата". Определено считам, че те заемат място много по-ниско от това каквото си мислят че заслужават по презумпция.

    Вили
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top