Hi, I am a student from Holland, and right now I am busy applying for an internship. I have made a motivation letter, however, I don't think it is in correct English.

Could someone correct this letter for me? I have also put the Dutch transliteration beneath, in case there are any Dutch members around. I have translated the letter from Dutch, so some terms might be a bit unclear to you..

I would love to hear some tips as well. Thank you in advance!


Dear Sir/Madam,

Currently, I am a fourth year student at the Hogeschool van Amsterdam and I am taking on the International Business and Languages degree. I am looking for an internship for the period of January/February until June 2013. My education consists largely of marketing (research) and communication and is focused on doing business from an international perspective. In the past three years of my studies, I have taken on subjects in which corporate communication and marketing communication were strongly highlighted. My main subjects included Business English, Marketing Management, Communication Skills and Management and Organization. As a result, I have become more knowledgeable in these fields and I am able to resolve practical marketing issues. Furthermore, my education is entirely in English and so, I am used to communicate in this language. I speak English as a near-native and moreover, I am sufficient in both spoken and written French and German.

At this moment, I am working as a volunteer receptionist at Plan Nederland. My tasks include data entry, receiving incoming calls and representing Plan Nederland by welcoming visitors. Also, I contribute the communication department by referring relevant articles related to the rights of girls and women in third world countries. For me, this is a very wonderful and interesting experience, as I am able to indirectly contribute to the injustice and poverty in developing countries. I am extremely accurate, inventive and responsible. For this reason, I enjoy working at Plan Nederland which made me being a very ambitious student. Since I was young, I love to write columns on my own social media page, and so, I am highly creative in writing and formatting text.

Your company seems very suitable for internship, as it allows me to fully develop myself in doing business internationally and to extend my personal framework. Above all, your organization is a major intermediary for major brands and companies in the field of science, technology and medical information, products and services. In addition, your organization has more than 70 establishments worldwide and consequently, it has obtained many years of experience in the business market. Not only does your company offer me an tremendous opportunity to put my knowledge into practice, this internship can teach me a lot in terms of writing various press releases and other marketing activities.

I would welcome the opportunity to meet with you and discuss my qualifications and I would find it very interesting to get started as an intern at Elsevier.

I hope to hearing from you soon.

Sincerely,

Dwi PatriciaGeachte heer/mevrouw,

Momenteel ben ik studente aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik volg de opleiding International Business & Languages (HBO) en zit in mijn 4e jaar. Ik zoek een meeloopstage voor de periode januari (of februari) t/m juni 2013. Mijn opleiding bestaat grotendeels uit marketing (research) en communicatie en het richt zich voornamelijk op het zakendoen vanuit een internationale context. In de afgelopen drie jaar van mijn opleiding heb ik vakken gehad waarbij corporate communication en marketingcommunicatie centraal stonden. Mijn hoofdvakken waren onder andere Business English, Marketing Management, Communication Skills en Management and Organization. Zodoende ben ik een stuk wijzer geworden op die gebieden en ben ik in staat om concrete marketing vraagstukken op te lossen. Verder is mijn opleiding geheel in het Engels en ben ik het dusdanig gewend om te communiceren in deze vreemde taal. Ik beheers het Engels op het niveau van een near-native en bovendien beheers ik zowel de Franse als Duitse taal voldoende in woord en geschrift.

Op dit moment ben ik actief als receptioniste vrijwilligster bij Plan Nederland. Mijn werkzaamheden zijn onder andere gegevens natrekken, telefoon opnemen en direct te woord staan bij klanten en bezoekers. Ook lever ik een bijdrage aan de communicatie afdeling door relevante artikelen met betrekking tot noodhulp en de rechten van meisjes en vrouwen door te verwijzen. Voor mij is dit een hele geweldige en interessante ervaring, aangezien ik indirect kan meehelpen aan de onrecht en armoede in ontwikkelingslanden. Ik ben uiterst accuraat, inventief en bezit over een goede dosis verantwoordelijkheidsgevoel. Met plezier werk ik ook bij Plan Nederland, wat mij tot een erg ambitieuze studente maakt. Overigens houd ik er sinds vroeger van om diverse columns te schrijven op mijn eigen social media pagina. Hierdoor ben ik zeer creatief in het schrijven en opmaken van teksten.

Uw bedrijf lijkt me erg geschikt om stage te lopen, aangezien het mij de mogelijkheid biedt mezelf optimaal te ontwikkelen in het internationale bedrijfsleven en om mijn persoonlijke kaders te kunnen verbreden. Bovendien is uw organisatie een uiterst succesvolle uitgever van wetenschappelijke, technische en medische informatie producten en diensten. Verder heeft uw bedrijf meer dan 70 vestiging wereldwijd en heeft het zodoende veel ervaring op deze markt. Niet alleen biedt uw bedrijf mij een enorme kans om mijn kennis in praktijk te kunnen brengen, deze stage kan mij ook veel leren op het gebied van het het schrijven van diverse persberichten en overige marketing uitingen.

Ik zou het heel erg interessant vinden om ervaring op te doen bij uw instelling en om meer te weten te komen over het bedrijfsleven. Graag zou ik ook uw team willen komen versterken door aan de slag te gaan als stagiaire bij de afdeling corporate communications. Ik zou mijn motivatie ook graag willen komen toelichten in een gesprek.

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dwi Patricia