ESL Web Directory


Welsh Language Board - Bwrdd Yr Laith Cymraeg

Description:

Gwybodaeth gefndir ddefnyddiol am yr iaith Gymraeg ac am Fwrdd yr Iaith Gymraeg a'i waith. Useful background information about the Welsh language and about the Welsh Language Board and its work.

URL: http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/

Hits: 218
Added: Feb 12 2004
Category: Other Languages: The British Isles

User Rating: 7 out of 10 stars (1 vote)

Review It Rate It Save This Link